Wanneer je bij ICS aansluit, dan sluit je aan in een team. We willen er als cooperatie voor elkaar zijn. We zijn allen gelijk. Dat geldt voor jou vanaf het moment dat je toetreedt en voor mij, Segun, als eigenaar.

Dit betekent dat ICS er voor ons allen is. ICS spant zich in om de logistiek te organiseren en om onze reputatie als groep hoog te houden. Daar staat een zeer geringe vergoeding tegenover. Die is kostendekkend of net niet kostendekkend.

Het is een bewuste keus om mijn inkomen uit mijn eigen waarneming te halen en niet it de opslag. Alleen zo kan ICS de betaalbaarste zijn en tegelijk  het meest uitkeren.

We verwachten dat je je inspant om met ons samen ICS neer te zetten.