Waar moet mijn factuur aan voldoen?

De belastingdienst stelt eisen aan facturen in een BTW administratie. De zorg is welliswaar vrijgesteld van BTW maar het is niet onwaarschijnlijk dat je ooit ook diensten zult leveren waarbij je wel BTW afdraagt. Het is hoe dan ook raadzaam dat je factuur aan de volgende eisen van de belastingdienst voldoet:

 • Je volledige bedrijfsnaam
 • Het volledige vestigingsadres dan je bedrijf
 • Je btw-identificatienummer (begint met ‘NL’)
 • Je KVK-nummer
 • Je bankrekening nummer
 • Je afnemers juridische naam (of de handelsnaam mits KVK geregistreerd inclusief adres)
 • Het volledige vestigingsadres van je afnemer (een postbusnummer volstaat niet)
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een factuurnummer (bij voorkeur advies is om een/meer reeksen te gebruiken, elk nummer mag maar eenmaal in je boekhouding voorkomen
 • Specificatie van geleverde diensten incl eenheidsprijs
  • bv 24 maal het uurtarief voor waarneming
  • bv 72 km retour tegen 19c/km
 • Het totaal bedrag, exclusief btw
 • Als er BTW diensten op de factuur staan dan specificatie (bedragen per btw-tarief)
 • Het totaal BTW bedrag

Klik hier voor een sjabloon om je eigen factuur op te baseren.