Er zijn een aantal verzekeringen waar je als waarnemer over na moet denken:

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële schade wanneer je als gevolg van onjuist handelen of het leveren van een wanprestatie in het tuchtrecht of in het klachtrecht (Wkkgz) aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten. Deze schade kan o.a. letselschade, voortvloeiend inkomensverlies en proceskosten omvatten. Contractueel leggen wij vast dat de polis van de opdrachtgever je dekt. Zo kan er geen verwarring ontstaan wanneer waarnemer en ziekenhuis (stafleden) de aansprakelijkheid delen. Je kunt een aanvullende intramurale beroepsaansprakelijkheidsverzekering nemen, dat dekt soms ook je extramurale risico bij EHBO.

De bedrijfsverzekering dekt de financiële schade wanneer het ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld voor schade die binnen het bedrijf aan personen of zaken is toegebracht. Deze polis dekt ook jouw aansprakelijkheid wanneer het ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je als deelnemer in het bedrijf maakt en het dekt je schade wanneer het ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld voor schade die jij door het bedrijf opliep.

De rechtsbijstandverzekering is een persoonlijke verzekering die je zelf af moet sluiten. Zij dekt de kosten voor ondersteuning in het voeren van verweer in een klacht of tuchtzaak.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een persoonlijke verzekering die je zelf af moet sluiten. Zij dekt de financiële schade wanneer je arbeidsongeschikt wordt. In loondienst dekt het ziekenhuis dit risico. Als vrijgevestigd specialist moet je dat zelf verzekeren.