Als ondernemer met een eenmanszaak heb je na jouw 65e levensjaar recht op een AOW uitkering. Dit is een minimum inkomen. De ondernemer is er zelf voor verantwoordelijk dat er een aanvullend pensioen wordt geregeld.

De medische ondernemer, de vrijgevestigd medisch specialist, is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij ons beroepspensioenfonds, SPMS. Het SPMS vraagt pas premie wanneer je winst per kalenderjaar boven een drempel valt. In 2020 is dat bij €25.760. Maak je minder winst dan hoef je geen premie af te dragen. Ook dat blijft registratie verplicht . De exacte courante drempel en premies staan in een premietabel op de site van SPMS.

Je pensioenpremie is een van onze redenen om een relatief hoog uurtarief voor je te bemiddelen. Wij hebben er voor je rekening mee gehouden.

Naast het beroepspensioen en een eventueel zelf geregeld aanvullend pensioen is er natuurlijk de algemene ouderdomswet (AOW). Hier betaal je voor met de inkomstenbelasting, net als voor de overige sociale premies (algemene nabestaandenwet, algemene wet bijzondere ziektekosten en de algemene kinderbijslagwet).