Intensive Care Support

We brengen vraag en aanbod snel, betrouwbaar en transparant bij elkaar.

Whapp ons
Intensive Care Support

Professioneel en sociaal

We zijn er voor de zorg en voor de zorgverleners.

Whapp ons
Professioneel en sociaal

De rechten en plichten van de ZZP’er

Wanneer je als vrijgevestigd medisch specialist gaat waarnemen dan brengt dat natuurlijk rechten, plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Op de vragen op de vorige pagina is al op veel ingegaan. Er zijn nog meer aandachtspunten:

Je hebt geen aanspraak op de ziektewet en WIA (voorheen WAO), dit zijn namelijk werknemersverzekeringen. Het is ten zeerste aan te raden dit risico af te dekken door een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) te  nemen.

Je hebt geen aanspraak op WW (werkloosheidswet), ook dit is een werknemersverzekering. Dit is vooral van belang wanneer je geen loondienst verband naast het ondernemerschap hebt (een veelvoorkomende combinatie). Om dit te ondervangen is het raadzaam een buffer op te bouwen en opzij te zetten voor de perioden waarin het aantal opdrachten tegen valt.